shop.maviprod.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale. Detalii

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Whatsapp Call
CATEGORII

 

REGULAMENT CAMPANIE

 ANEXA 2 la decizia nr. 6/30.11.2023

 

Cadoul Tău de Sărbători de la Mavi!

Perioada campaniei:   1.12.2023 – 31.12.2023                                                                                                                                                      

”CADOUL TĂU DE SĂRBĂTORI DE LA MAVI” numit în continuare CAMPANIE se desfășoară exclusiv pe platforma online MAVIPROD pe shop.maviprod.ro.

 

 1. ORGANIZATOR

 

CAMPANIA este organizată de către SC MAVIPROD SRL (Reghin, str. Pandurilor, nr. 74, jud. Mureș, având C.U.I.: RO6334018, R.C.: J26/945/1993) numit în continuare ORGANIZATOR.

 

ORGANIZATORUL va derula CAMPANIA pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toți participanții.

 

Prezentul regulament va fi afișat pe platforma online shop.maviprod.ro, conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei.

 

 

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI:

 

CAMPANIA începe în data de 01.12.2023 ora 00:00 și se termină la 31.12.2023 în limita stocului disponibil.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DREPTURILE DE PARTICIPARE

 

Toate produsele listate pe shop.maviprod.ro participă la această CAMPANIE

Pentru fiecare achiziție efectuată în valoare de minim 500 lei, clientul va primi un voucher de 50 lei.

 

În perioada anterioară precum și pe perioada de desfășurare a campaniei, angajații MAVIPROD vor informa clienții despre CAMPANIA si beneficiile acesteia.

 

 

 1. PRODUSELE CAMPANIEI:

 

La campanie participă toate produsele listate pe shop.maviprod.ro.

 

 

 1.  BENEFICIILE CAMPANIEI:

 

Participanții la CAMPANIE vor beneficia de un voucher de 50 lei la fiecare achiziție de peste 500 lei plasată pe platforma online pe toată perioada CAMPANIEI.

 

 

6.   CONDIȚII DE PARTICIPARE A PARTENERILOR:

 

     Comanda trebuie să fie lansată pe platforma online shop.maviprod.ro.

 

 

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE A VOUCHERULUI:

 

 • Participanții vor introduce la achiziția de produse de peste codul cadou Cadou50
 • Voucherul poate fi folosit o singură dată și nu este cumulabil cu alte promoții.
 • Perioada valabilității voucherului: 01.12.23- 31.12.23

 

 

 

                                                           Administrator MAVIPROD S.R.L.

       OLTEAN Violeta

REGULAMENT CAMPANIE

 “Surprize de Moș Nicolae: Reduceri Magice pentru cei mici !“

 Perioada campaniei:

 22.11.2023– 05.12.2023

  1.ORGANIZATOR:

 Campania este organizată de către SC MAVIPROD SRL (Reghin, str. Pandurilor, nr. 74, jud. Mureș, C.U.I.: RO6334018, R.C.: J26/945/1993), în continuare numită „ORGANIZATOR”.

ORGANIZATORUL va desfășura CAMPANIA în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul va fi afișat în magazinele MAVIPROD și pe magazinul ONLINE shop.maviprod.ro, în conformitate cu legislația aplicabilă din România și va fi disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei.

 2.PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI:

 Campania începe în data de 22.11.2023, ora 00:00, și se încheie în data de 05.12.2023, ora 24:00, inclusiv.

 3.MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DREPTURILE DE PARTICIPARE

 Participă în această CAMPANIE toate magazinele MAVIPROD și magazinul ONLINE care, în perioada 22.11.2023 - 05.12.2023, vând jucării,cizme și articole National geographic . În cadrul campaniei, la fiecare achiziție de jucării, cizme sau articole National Geographic clienții finali vor beneficia de reduceri începând cu 10%.

 Pe durata desfășurării campaniei, MAVIPROD va informa clienții despre CAMPANIE și beneficiile acesteia.

 4.PRODUSELE CAMPANIEI

 La această CAMPANIE participă toate jucăriile, cizmele și articolele National Geographic comercializate de ORGANIZATOR. La fiecare achiziție de jucării,cizme sau articole National Geographic clienții finali vor beneficia de reduceri începând cu 10 % .

 5.BENEFICIILE CAMPANIEI:

Clienții finali care achiziționează jucării, cizme și articole National Geographic pe durata campaniei vor beneficia de reduceri începând cu 10% la prețul de achiziție.

PROCEDURA FACTURARE MAGAZINE:

La emiterea facturii, discount-ul se va aplica direct pe factura fiscală.

 

REGULAMENT CAMPANIE ”Meșterim cu puterea PSU”

 1. ORGANIZATOR

CAMPANIA este organizată de către SC MAVIPROD SRL (Reghin, str. Pandurilor, nr. 74, jud. Mureș, având C.U.I.: RO6334018, R.C.: J26/945/1993) numit în continuare ORGANIZATOR.

ORGANIZATORUL va derula CAMPANIA pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toți participanți.

 • PERIOADA DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Campania nu are o perioda limitata de timp.Aceasta va fi activă până când MAVIPROD SRL decide să o încheie și să notifice publicul în acest sens.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DREPTURILE DE PARTICIPARE

Din această CAMPANIE fac parte toate magazinele MAVIPROD și magazinul ONLINE care vând produse comercializate sub marca PSU, se va aplica o reducere de 15% la toate motouneltele PSU achiziționate.

Produsele comandate vor fi livrate în termen de 3-15 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, în funcție de volumul livrărilor programate și disponibilitatea curierilor.

În perioada anterioară precum și pe perioada de desfășurare al campaniei, MAVIPROD va promova campania pe mediul online prin Tik Tok și rețelele de socializare.

 1. PRODUSE

La CAMPANIE participă motouneltele sub marca PSU, comercializate de ORGANIZATOR, se va oferi 15% reducere la orice achiziție sub mărcile prezentate mai sus.

 1. CONDIȚII GENERALE

Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbător sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania.

 1. PRELUCRARE ȘI PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În 25 mai 2018 a devinit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le putem prelucra sunt, în principal: nume și prenume, codul numeric personal, locul de muncă, ocupația, funcția, adresa de domiciliu și cea de corespondență, data și locul nașterii, vârsta, sexul, adresa de e-mail, numarul de telefon, datele privind contul bancar, date bancare tranzacționale sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse înainte sau atunci când deveniți clientul nostru, sau când utilizați fie și temporar produsele sau serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele Dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii legate de educația, promovarea, achiziția / vânzarea, întreținerea și reparațiile produselor, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

În contextul relației profesionale cu partenerii de afaceri, MAVIPROD poate prelucra date cu caracter personal pentru:

-  comunicarea cu partenerii de afaceri despre serviciile/produsele oferite;

-  inițierea, procesarea, gestionarea relațiilor precontractuale, contractuale și menținerea relațiilor de afaceri între MAVIPROD și partenerul de afaceri (de exemplu negocieri, procesarea comenzilor pentru servicii si produse, etc.);

- realizarea de sondaje pentru clienți, campanii de marketing, analize de piață și a altor activități sau evenimente promoționale;

- menținerea și protejarea securității serviciilor, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudei și a altor activități criminale sau rau intenționate;

- asigurarea conformității cu obligațiile legale (de exemplu obligațiile de păstrare a evidenței în conformitate cu dreptul fiscal și comercial) și politicile MAVIPROD;

- soluționarea litigiilor, punerea în aplicare a acordurilor noastre contractuale și stabilirea, exercitarea sau apărarea solicitărilor Iegale.

Cum puteți să administrați acordurile exprimate?

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele Dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.

Ca să fie cât mai simplu pentru dumneavoastră, trebuie sa știți că puteți să verificați și să modificați oricând acordurile existente solicitând acest lucru companiei MAVIPROD SRL.

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, extrajudiciare, alte firme legate de marca MAVIPROD, birouri notariale, consultanți externi, producători de echipamente, accesorii și consumabile, instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene / Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile Dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la:

- Sediul nostru din Reghin, str. Pandurilor nr 74, jud. Mures

- E-mail: office@maviprod.ro

- Telefonic la numărul: + 4 0365 450 002,

- Fax la numărul: 0040 377 101 432

În plus, am numit un Ofițer/Responsabil pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Semnatarii prezentei anexe precum si celelalte persoane implicate in derularea relatiilor precontractuale si contractuale isi dau acordul expres si neechivoc in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre MAVIPROD SRL

Nu în ultimul rând, trebuie să știți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.maviprod.ro precum și la sediul nostru din Reghin, str. Pandurilor nr 74, jud. Mures.

De asemenea, informații detaliate privind protecția datelor se pot găsi pe site-ul Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

 1. DIVERSE

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul ORGANIZATORULUI din Reghin, str. Pandurilor, nr. 74, jud. Mureș, cod poștal: 545300, sau se poate consulta pe site-ul shop.maviprod.ro.